Ako postaviť tím, ktorý prináša inovácie?

Katarína Šúchalová,  IT Customer Management Systems Director

Inovácie sú témou v každej veľkej či menšej korporácii naprieč všetkými odvetviami. V Telco prostredí sú zákazníkmi očakávané a aj vďaka automatizácii a digitalizácii sú prirodzenou súčasťou firemnej kultúry. Ich základom sú tímy, ktoré dokážu kreatívne a inovatívne nápady preniesť do reality. Aj inovácie a inovačné tímy si však vyžadujú správne riadenie. Najmä v období transformácie IT vývoja na agilný spôsob dodávania IT riešení pre biznis užívateľov. O svoje skúsenosti s tvorbou a vedením takýchto inovatívnych tímov sa s nami porozprávala Katarína Šúchalová.

Katarína má za sebou takmer 20-ročnú kariéru v Telekome. Skúsenosti s budovaním a vedením tímov získavala na oddeleniach zákazníckeho servisu, predaja či CRM vývoja. V súčasnosti je riaditeľkou IT zákazníckych systémov a má pod sebou zhruba 350 ľudí. Napriek tomu, že nevyštudovala IT, jej pracovné skúsenosti sú úzko späté s technológiami. Vo svojej práci dohliada na to, aby spolupráca IT špecialistov a IT tímov v slovenskom Telekome aj českom T-Mobile prebiehala bez problémov.

V blogu sa dozviete:

• ako vybudovať tím, ktorý prináša a podporuje inovácii

• čo je kľúčové pri zavádzaní agilného riadenia IT vývoja

ako vníma svoje pôsobenie v IT a čo pre ňu znamená diverzita

Vypočujte si celý podcast.

Katka, ako vnímaš výrok „Nie som technický typ“?

Ja to  o sebe hovorím tiež. Myslím si, že to má korene z môjho detstva, kde som bola skôr za princeznú. Aj neskôr som skôr veľa čítala a technika ma až tak nezaujímala. V tomto som sa spoliehala na druhých. Až teraz, v posledných rokoch v IT komunite a práci v 2 krajinách zároveň, sa musím spoľahnúť na seba a musím si vedieť sama poradiť. Či už ide o kontrolku v aute alebo niečo iné technicky ladené, nezľaknem sa a viem si celkom dobre pomôcť.

Ako vnímaš svoje pôsobenie vo svete IT? Je to stále prostredie, ktorému dominujú muži?

Stále pomerne málo žien študuje technické smery. Mame aj v našich tímoch málo žien, maximálne 10%. Mňa osobne však IT  veľmi baví, od mlada ísť proti smeru, búrať  stereotypy. Málokto čaká, že riadim práve IT oddelenie. Je veľmi potrebné tieto stereotypy búrať a byť inšpiráciou pre ďalšie ženy ísť technickým smerom.

Kde si študovala a aké boli tvoje plány?

Najprv som chcela ísť študovať archeológiu, ale babka ma odradila. Neskôr som chcela pôsobiť v psychológii vďaka otcovi a jeho práci. Tiahlo ma to skôr k humanitným vedám. Po gymnáziu som teda chcela študovať psychológiu. Avšak prišla stopka – a to boli prijímacie skúšky z matematiky. Aj napriek tomu, že som ju ovládala celkom dobre, toto bolo nad moje sily. Vybrala som si teda alternatívu: psychológiu a filozofiu na pedagogickej fakulte. Robila som aj u doktora Černáka v Pezinku  skúšku zo psychiatrie. Skončila som školu s tým, že určite sa budem venovať ľudom, práci s ľuďmi, vzdelávaniu dospelých ľudí a podobne. Dobrá skúsenosť bola aj to, že už počas školy som začala podnikať. Mala som maličkú firmu, ktorej hlavným cieľom bolo robiť tréningy pre ľudí vo firmách, v spolupráci s otcom. Tento smer ma začal veľmi baviť. Skĺbilo sa tam všetko, čo som študovala.

Nezvažovala si kariéru v HR?

Bolo by to asi logické a aj som bola oslovovaná na tieto pozície. Avšak nie, nakoniec to nebola moja dráha.

Kam smerovali tvoje prvé kroky po vysokej škole?

Tým, že som podnikala už počas štúdia,  mala som telefón, síce hrozne veľký a ťažký, ale technológie ma už  vtedy bavili. Aj môj prvý počítač, kancelária, prirodzene sa najnovšie technológie stávali mojou bežnou pracovnou realitou. V tom období nastal veľký boom s GSM sieťou a operátormi a hlavný prelom bol aj v predaji mobilov a telefonických služieb. A povedala som si, že toto by ma mohlo baviť, skúsim si korporáciu a naučím sa pracové návyky. V Euroteli som začala pracovať ako trénerka, školiteľka.

Prvé pozície boli skôr biznisové?

Áno. Mala som šťastie na veľmi fajn ľudí a šéfov. Relatívne skoro som sa stala manažérkou, už po 3 rokoch. Každý mesiac bol dynamický, firma rýchlo rástla. Potreba školení a tréningov bola obrovská. Zapojila som sa postupne aj do iných projektov vďaka príchodu nových technológií. Väčšinou som mala na starosti biznisovú časť týchto projektov, zákaznícky servis a pod. Často som pracovala na rozhraní s IT, tam som sa stretávala s pojmami, testovaním, s IT ľuďmi a bavilo ma to. Spoznávala som pre mňa nové prostredie a začala som sa postupne dostávať do väčšieho kontaktu s IT.

Čo bolo kľúčové vo vedení svojho prvého tímu?

Čítala som veľa knižiek, pýtala som sa skúsenejších kolegov. Vtedy neexistoval veľmi mentoring a coaching, človek si musel sám pomôcť. Každá situácia v roli manažéra ma posunula ďalej a učila som sa za pochodu. Mala som znovu veľké šťastie na ľudí, cestu sme hľadali spolu.

Čerpala si zo svojho štúdia?

Áno, určite. Aj môj otec mi veľa radil. Pre mňa bolo dôležité, aby v tíme boli vzťahy nastavené dobre, bola pozitívna atmosféra a dokázali sme v konečnom dôsledku balansovať  medzi pohodou a optimálnym výkonom tímu.  

Prešla si z biznis pozícií na viac IT. Ako vyzerá teraz tvoj deň?

Sama som IT nevyhľadala. Dostala som ponuku od kolegu, teda konkrétne 3x ma oslovil s IT pozíciou a ja som ju 3x odmietla. Išlo o veľmi jasné nie. Potom som sa išla poradiť, predsalen, s mojim mentorom, či by som mala túto zmenu urobiť. On mi povedal, že choď, vyskúšaj to, budú ťa trápiť, budeš plakať, budeš musieť zabudnúť na to, že si žena, ale potom tam určite urob veľké zmeny. Avšak nič sa z toho nenaplnilo. Bola to výborná situácia, v ľuďoch som našla potenciál a z relatívne nesúrodého IT tímu sme po 3 rokoch urobili silný a efektívny tím.

Aktuálne pôsobím v trošku zložitejšom systéme. Pracujem v 2 samostatných firmách, v českom T-Mobile a slovenskom Telekome. Polovicu tímu mám v Čechách, polovicu na Slovensku. Sú v rôznych miestach a s rôznymi úlohami. Moja týždenná rutina je, že v pondelok som v Bratislave, v utorok stredu v Prahe a štvrtok a piatok znovu Bratislava. Alebo respektíve v iných mestách kde mám tímy. Cestovanie je síce otravné, ale aj napriek tomu, že máme mnoho možností, ako komunikovať online, pokladám osobný kontakt za extrémne dôležitý. Svojich ľudí som skutočne spoznala, som tam s nimi, fyzicky, vieme o sebe veľa a to je dôležité.

Aká je tvoja skúsenosť s komunikáciou s IT ľuďmi?

Keď som prichádzala na IT, mnoho ľudí ma odhováralo. Išlo však len o predsudky. Povedala som si, že tam pôjdem s otvorenou hlavou a bez predsudkov. Negeneralizovala som. IT tímy sú rozdielne, tak ako jeho ľudia vo vnútri. Majú rozdielne očakávania, sú v rôznorodých situáciách, a podľa toho sa profilujú aj vo firme. Telco biznis je plný inovácii a ľudí to veľmi baví. Pristupujem k nim veľmi individuálne, snažím sa ich pochopiť a rozpoznať ich individuálne potreby.

Aké sú hlavné rozdiely v českom T-Mobile a Slovak Telekome?

Rozdiely z pohľadu firmy určite sú. Každá firma má svoju vlastnú firemnú kultúru a sú rozdielne. Tieto firmy si prešli svojim unikátnym vývojom. Na Slovensku fungujeme viac digitálne, zatiaľ čo v ČR je to postavené viac na osobnom kontaktne. Tieto detaily treba vnímať a pristupovať k nim veľmi individuálne. Aj formálnosť kultúr, tykanie či vykanie, je rozdielna. Treba byť citlivý, veľa počúvať a citlivo pristupovať k procesu zmien. Po 3 rokoch sme pochopili, že dávanie firiem dokopy nie je správne. Aj zákazníci na oboch trhoch chcú a očakávajú niečo iné a preto sa teraz na trhy pozeráme úplne samostatne.

Napríklad rozdiel vidieť aj v základnej otázke: Čo je dôležité pre zákazníka? Čo sú hlavne motívy zákazníkov?

 Zákazník:

 1.chce cítiť, že je v dobrých rukách, že sa oňho staráme, nielen mu predávame produkty

 2. chce, aby sme im poskytovali produkty ako balíčky (aby videl synergiu mobil a paušál)

3. inovácie a inovatívne produkty, až neskôr je to cena a aj tá nie je že chcem platiť málo, ale že chce dostávať hodnotu za danú cenu.

Tento rebríček sa líši na Slovensku a v Čechách. 

Akými technológiami a inováciami si si prešla?

Z pohľadu zákazníka to boli siete. Začali sme od 2G siete – boom – mobilné telefóny – dáta a ich zrýchľovanie – spojenie T-Mobile a Telekomu – získali sme tým väčšie portfólio produktov a služieb (fixný internet a TV). V ČR to bolo veľmi podobne. Tam sme však vo fixnom portfóliu na začiatku a je to vec, na ktorú sa chceme zamerať.

Interné systémy: zo začiatku to boli maily, neskôr zložitejšie systémy, online knižnice s dátami, a teraz sú to komplexné CRM systémy a online aplikácie, web portály, mobilné aplikácie a podobne. Nezastavujeme sa a ideme ďalej.

Ako prinášate inovácie do tímu?

Hlavným cieľom je, aby sme mali odborníkov v oblasti IT, architektúry, dizajnu a tých ľudí na začiatku, ktorí sú schopní byť úplne na začiatku vývoja produktov a služieb. Získať takýchto odborníkov je veľmi náročné. Máme skoro mínusovú nezamestnanosť v oblasti IT v Prahe. Tento typ ľudí má svoje nároky a predstavy, je to nesmierne ťažké ich získať. S HR robíme cielené kampane, oslovujeme špeciálne skupiny a ponúkame veľmi individuálne podmienky, snažíme sa ich adaptovať. Ak je niekto dobrý na trhu, musíme urobiť všetko preto, aby sme ho dostali do firmy. Nie je to vždy len o plate ale skôr o iných veciach, ktoré sa snažíme pochopiť a na ktoré sa cielene a pravidelne pýtame.

Splnili ste niekedy nejakú netradičnú požiadavku?

Áno, napríklad: mesiac neplateného voľna a väčšinová práca z domu.

Ako vyzerá inovatívny tím?

Organizačne sú tímy postavené podľa IT domén. Zaviedli sme agilný spôsob vývoja. Porušili sme tradičný systém organizácie, ale reálne kreatívne tímy sú tímy virtuálne, agilné. Je to naša vlastná špeciálna agilná metodika adaptovaná pre potreby našich firiem. Tímy sú zložené z IT ľudí ale aj biznisových ľudí. Ustupujeme od waterfall systému. Iteratívne prinášame nové produkty a služby.

Ako riešite diverzitu?

Cielene ju neriešime, prirodzene sú tímy vyskladané tak, aby mali zmysel a tým je zvyčajne riadený scrum mastermi a sú prítomní aj produktoví vlastníci a podobne. Tímy sú prirodzene diverzitné vekovo, pohlavím a zameraním.

Čo si môžeme predstaviť pod zavádzaním agile systému?

Stále platí, že mame oficiálnu štruktúru, ale zároveň sú ľudia priradení do agilných tímov, ktoré vznikajú podľa potrieb. Máme 2 typy tímov:

  1. Cieľ má širší zámer, ľudia participujú na danom cieli podľa biznis priority. Títo ľudia v nich fungujú len nejakou svojou časovou časťou
  2. Dedikované tímy. Sú to špeciálne “squads” – strategické tímy, ľudia sú čisto určený len na prácu v daných tímoch. Má svoje zdroje, má svojich ľudí a to je samostatné a prioritné.

Keď sme začali zavádzať agile, súčasťou boli ranné standupy, ceremónie. Pre introvertnejších kolegov to bola zo začiatku veľká výzva. Osobne som tam chodievala a v čase som videla krásny progres. Tým, že máme vysokú transparentnosť toho, čo ľudia robia, je to celé veľmi efektívne. V niektorých prípadoch došlo aj k fyzickému presunu, a ľudia pracujú na projekte spolu aj fyzicky.

Je tvojou úlohou riešiť aj konflikty ci rezistenciu voči zmenám?

Priamo do toho nevstupujem, len keď sa to týka mňa a môjho najbližšieho tímu. Toto je v réžii samotných tímov, ktorých úlohou je, aby sa riadil tak, aby nepotreboval vstupy z organizačnej línie. Snažíme sa tomu vyhnúť. Ak vznikne konflikt, podporujeme, aby sa vyriešil v rámci tímu, a aby manažér do toho nevstupoval.

Ďakujeme Katka za veľmi zaujímavú debatu a riadnu dávku energie a tiež Websupportu za výbornú spoluprácu pri tvorbe diskusií #NieSomTechnickyTyp!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *